Polityka prywatności
Polityka prywatności i polityka "cookies" www.wypocznij.com.pl

Zachowanie poufności danych jest dla serwisu wypocznij.com.pl bardzo ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w ramach serwisu internetowego wypocznij.com.pl jest ITMORE Sp. z o.o.:

ul. Kochanowskiego 6A/4.
83-000 Pruszcz Gdański
tel: +48 58 732 74 64
email: info@wypocznij.com.pl


2. W jakim celu i jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka ITMORE przechowuje Twoje dane wyłącznie w konkretnych. wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Serwis internetowy www.wypocznij.com.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług. Dane osobowe przechowywane są przez cały okres realizacji usług oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń. W przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 RODO oraz art. 5 ust. 1 pkt e) RODO


3. Dane osobowe przetwarzane w firmie ITMORE

Firma ITMORE w ramach portalu www.wypocznij.com.pl przetwarza następujące dane osobowe:

 • a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres obiektu)
 • b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail).

4. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

wypocznij.com.pl przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych publicznych źródeł zgodnie z prawem np. rejestru KRS


5. Kto posiada dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych, w niezbędnym zakresie, mają wyłącznie upoważnieni przez ITMORE pracownicy. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez ITMORE odbiorcom poza strukturę organizacji. Odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ITMORE, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy,
 • b) podmioty, którym ITMORE powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. podmiotom, za pomocą których wypocznij.com.pl świadczy usługi lub z którymi prowadzi wymianę ogłoszeń lub danych.
 • c) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • d) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

6. Informacje o Twoich prawach:

 • a) przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • c) masz prawo żądaniać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • e) masz prawo do otrzymania od ITMORE kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. Kopia danych osobowych zostanie przekazana w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia prośby,
 • f) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • g) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.
 • h) masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa

7. Pozostałe informacje

 • a) dane podane dla niektórych usług mogą być publicznie dostępne dla innych użytkowników serwisu www.wypocznij.com.pl.
 • b) ITMORE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opisy, opinie i komentarze Użytkowników publikowane w serwisie www.wypocznij.com.pl. Wydawca zastrzega sobie prawo do redakcji tych komentarzy włącznie z usunięciem, jednak nie zapewnia działań prewencyjnych w tym zakresie ani natychmiastowej reakcji na zgłoszone nieprawidłowości.
 • c) W związku z niektórymi zamówionymi usługami www.wypocznij.com.pl będzie wysyłać powiadomienia na podany przez użytkownika adres e-mail.
 • d) Serwis www.wypocznij.com.pl wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.

8. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” – „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


9. Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.