Regulamin
REGULAMIN I ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
Portalu Wypoczynkowego WWW.WYPOCZNIJ.COM.PL

 • Realizacja zgłaszanych do publikacji ogłoszeń następuje na podstawie niniejszego regulaminu.
 • Serwis www.wypocznij.com.pl skierowany jest do osób fizycznych oraz firm.
 • Użytkownik rejestrujący się w serwisie oznajmia tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
 • Użytkownik, umieszczając dane, zdjęcia lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników portalu.
 • Każde ogłoszenie przyjmowane jest do Portalu Wypoczynkowego i uaktywniane po sprawdzeniu danych przez obsługę portalu.
 • Obiekt zostanie upubliczniony tylko i wyłącznie po opłaceniu wpisu.
 • Zabronione jest wykorzystywanie portalu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 • W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Portalu wypocznij.com.pl, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do publikowanych zdjęć lub wizerunku osobistego osób trzecich, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Portal od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Reklamacje należy przesyłać drogą elektroniczną podając dokładny opis błędu, czas wystąpienia, oraz szczegóły, które mogłyby pomóc w naprawieniu na adres info@wypocznij.com.pl.
 • Opłaty za ogłoszenia płatne, które zostaną usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
 • Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 • Opublikowane ogłoszenia a w nich oferty i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego.
 • Portal nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą a ogłoszeniobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, wypocznij.com.pl zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.
 • Portal wypocznij.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości użytkownikom związanych z działalnością portalu.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna pod adresem REGULAMIN.