Regulamin
Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie
www.wypocznij.com.pl

 • Portal internetowy www.wypocznij.com.pl umożliwia dodanie ogłoszenia zarówno w wersji bezpłatnej (ogłoszenie zwykłe, oferta Standard) jak i w wersjach opłaconych (ogłoszenie wyróżnione oferta Standard Plus i Premium) - zgodnie z cennikiem i jest prowadzony przez Itmore Sp. z o. o. zwanym dalej Usługodawcą.
 • Siedziba Usługodawcy: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 6A/4, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 604-016-90-91 REGON: 363691046, KRS: 0000600881.
 • Założenie konta w portalu internetowym www.wypocznij.com.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie podanych informacji w bazie Usługodawcy i wykorzystanie ich w procesie zamieszczania ogłoszeń.
 • Itmore Sp. z o.o . dba o poufność wszelkich danych uzyskanych w trakcie działalności serwisu znajdzto.pl. Dane te nie będą ujawniane innym osobom trzecim, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą. Udzielenie zgody lub jej cofnięcie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownej rubryki w panelu użytkownika i jest wyłączną metodą powiadamiania Usługodawcy o decyzjach użytkownika w tym zakresie. Przesyłanie informacji mailem na adresy Usługodawcy nie gwarantuje bezzwłocznego uwzględnienia decyzji użytkownika przez Usługodawcę.
 • Przetwarzanie danych dotyczących Użytkownika serwisu będzie odbywało się na warunkach i zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Użytkownik www.wypocznij.com.pl ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co odbywa się poprzez stosowne działania użytkownika w panelu użytkownika.
 • Dodanie ogłoszenia w portalu www.wypocznij.com.pl jest równoznaczne z założeniem konta służącego do nawigacji ogłoszeniem. Konto zakładane jest na adres mailowy podany podczas rejestracji. Do tego konta będą dopisywane wszystkie ogłoszenia dodawane w przyszłości z tym samym adresem mailowym
 • Dodanie ogłoszenia w portalu www.wypocznij.com.pl jest równoznaczne z założeniem konta służącego do nawigacji ogłoszeniem. Konto zakładane jest na adres mailowy podany podczas rejestracji. Do tego konta będą dopisywane wszystkie ogłoszenia dodawane w przyszłości z tym samym adresem mailowym.
 • Ogłoszenie musi zawierać cenę.
 • Ogłoszenie bezpłatne Standard dodane na www.wypocznij.com.pl jest dostępne w serwisie do czasu wyłączenia go przez użytkownika lub do czasu usunięcia go przez administratora po przesłaniu pisemnej prośby o jego usunięcie na adres info@wypocznij.com.pl
 • Ogłoszenie płatne Standard Plus i Premium dodane na www.wypocznij.com.pl jest dostępne w serwisie jako wyróżnione przez opłacony okres, a w przypadku nie opłacenia kolejnego okresu wyróżnienia, jest widoczne jako ogłoszenie bezpłatne Standard.
 • Ogłoszenia, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawcy nośników informacji, będą usuwane lub nie będą w ogóle zamieszczane w portalu.
 • Ogłoszenia naruszające prawa intelektualne i autorskie lub prawa własności przemysłowej nie będą zamieszczane lub będą usuwane w przypadku uzyskania choćby podejrzenia istnienia takiego naruszenia (w szczególności za wystarczająca podstawę do usunięcia ogłoszenia przyjmuje się sygnał od podmiotu trzeciego roszczącego sobie określone prawa do użytego adresu mailowego, strony www, imienia i nazwiska, nazw, firm, symboli, znaków itp.). W żadnym z w/w przypadków autorowi ogłoszenia nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia z tego tytułu.
 • Dane teleadresowe, takie jak: adres, numer telefonu, adres strony www, adres e-mail, identyfikator komunikatora internetowego należy zamieszczać w wyznaczonych polach formularza przyjmowania ogłoszeń. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość w/w danych ani za ich aktualność, a w szczególności za to, iż pochodzą one od osoby podającej się za z autora ogłoszenia.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wyświetlania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bez prawa do zwrotu wynagrodzenia z tego tytułu a w szczególności:
  - o treści naruszających: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanej z dyskryminacją rasową;
  - zawierających treść karalną;
  - zawierających twierdzenia podważające fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;
  - godzących w dobra osobiste osób trzecich
  - prezentujące wizerunki osób
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły pracę portalu internetowego www.wypocznij.com.pl. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.
 • Usługodawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy publikacji bez podawania przyczyny. Usługodawca nie zapewnia także stałego układu graficznego opublikowanego ogłoszenia.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji ogłoszeń także w innych nośnikach informacji, w tym w innych portalach, gazetach i wyszukiwarkach.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników w przypadku wystąpienia następujących warunków:
  - konto nie zostało aktywowane
  - użytkownik nie logował się na konto w przeciągu ostatnich 3 lat
  - użytkownik nie dodał ogłoszenia w przeciągu ostatniego roku
 • Wszelkie reklamacje związane z publikowaniem i zamieszczaniem ogłoszeń w portalu internetowym www.wypocznij.com.pl rozpatrywane są przez Administratora portalu (info@wypocznij.com.pl) w terminie 30 dni od ich otrzymania
 • Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy (rezygnacja z dodanego ogłoszenia) w dowolnym momencie. W przypadku ogłoszeń płatnych koszty nie będą zwracane.
 • Kolejność wyświetlania ogłoszeń na liście (od góry do dołu): ogłoszenia Premium, ogłoszenia Standard Plus, ogłoszenia Standard (zamieszczone bezpłatnie).